top of page

Visueel verhaal

Opdracht: 

Kies één onderwerp naar keuze:  stofzuiger,  smartwatch of  hoverboard.
Presenteer dit onderwerp visueel vanuit het VERHAAL dat je wilt vertellen.... "wat moet iemand
absoluut weten over dit product?". 
Mag zowel digitaal als manueel >  je mag enkele foto's afdrukken en opkleven, woorden bijschrijven, .....
Formaat A3, liggend of rechtopstaand.
Tip: schrijf de krachtlijnen en de te behandelen items op voorhand uit op een blad papier en probeer
deze te rangschikken naar belang.

Dyson V8

Ik koos er bewust voor om wat "wit" ruimte te laten voor de rust.
De afbeeldingen laten het gebruiksgemak zien dus hiervoor is er geen extra tekst nodig. 
Sterk gebruik gemaakt van contrast.
Opgemaakt in Photoshop.

 

 

         [vak: presentatietechnieken - opdracht 3de jaar, semester1]

bottom of page